Yleinen oppimäärä

Sanataiteen yleisen oppimäärän opetus perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Sanataide on luovaa kielen käyttämistä, joka syventää oppilaiden kielellisiä, ilmaisun ja ajattelun taitoja. Sanataide luo pohjaa monille muille kielen varaan rakentuville taiteille. Sanataiteen yleinen oppimäärä koostuu yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista.

Yhteiset opinnot

Yhteisissä opinnoissa oppilas pääsee tutustumaan sanataiteen eri mahdollisuuksiin, käsitteisiin ja keinoihin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään sanataiteen opiskelun tavoitealueet ja keskeiset sisällöt. Opintokokonaisuudet sekä niiden tavoitteet, sisällöt ja laajuudet päätetään paikallisesti. Opintokokonaisuudet voivat sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta.

Sanataiteen tavoitealueet ovat Sanataiteilijana kehittyminen, Omaääninen kirjoittaminen, Elämyksellinen lukeminen sekä Taideprosessi ja julkaiseminen. Sanataiteen yhteisissä opinnoissa tutustutaan eri tekstien lajeihin sekä niiden kielellisiin ja kuvallisiin ilmaisukeinoihin, ja opitaan ideoimaan ja muokkaamaan tekstejä.

Teemaopinnot

Teemaopinoissa oppilaat perehtyvät syventävät tietämystään sanataiteen eri lajeista ja osallistuvat taiteidenvälisiin projekteihin. Oppilas voi painottaa opintojaan koulutuksen järjestäjän tarjonnan pohjalta. Opinnot voivat sisältää vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteet, sisältö ja laskennalliset laajuudet määritellään opetussuunnitelmassa.

Teemaopintojen tavoitealueet ovat niin ikään Sanataiteilijana kehittyminen, Omaääninen kirjoittaminen, Elämyksellinen lukeminen sekä Taideprosessi ja julkaiseminen. Teemaopinnoissa perehdytään kauno- ja tietokirjallisuuden lajeihin sekä niissä käytettyihin keinoihin. Opinnoissa korostuvat yhteisölliset tekemisen tavat. Tavoitteena on oppia näkemään sanataideteokset osana toisten tekstien verkostoa. Teemaopintojen osana voidaan julkaista sanataideteos painettuna, ääneen luettuna, mediasisältönä, lavaesiintymisenä tai muussa muodossa.