Laaja oppimäärä

Sanataiteen laajan oppimäärän opetus perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Sanataide on luovaa kielen käyttämistä, joka syventää oppilaiden kielellisiä, ilmaisun ja ajattelun taitoja. Sanataide luo pohjaa monille muille kielen varaan rakentuville taiteille. Sanataiteen laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

Perusopinnot

Perusopinnoissa oppilaat tutustuvat sanataiteen perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitealueet sekä näitä tarkentavat yksittäiset tavoitteet. Koulutuksen järjestäjä muodostaa opetussuunnitelmassaan opintokokonaisuudet sekä niiden tavoitteet, sisällöt ja laajuudet paikallisten tarpeiden perusteella.

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitealueet perusopinnoissa ovat Sanataiteilijana kehittyminen, Omaääninen kirjoittaminen, Elämyksellinen lukeminen sekä Taideprosessi ja julkaiseminen.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa oppilailla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan ja syventää käsitystään sanataiteesta ja sen mahdollisuuksista. Osa syventävistä opinnoista muodostuu lopputyöstä sekä siihen liittyvästä prosessista.

Syventävien opintojen tavoitealueet ovat Sanataiteilijana kehittyminen, Omaääninen kirjoittaminen, Elämyksellinen lukeminen sekä Taideprosessi ja julkaiseminen. Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelmassa syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet sisällöt ja laajuudet perusteiden pohjalta.