Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 sirkustaiteessa

Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on uudistettu vuonna.2017. Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle taiteen perusopetuksen yleisen ja/tai laajan oppimäärän opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma tehdään Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaan niitä tarkentaen ja täsmentäen. Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on sirkustaiteen näkökulmasta avata uusien opetussuunnitelman perusteiden käsitteitä ja tukea oppilaitoksia opetussuunnitelman tekoprosessissa.

Opetussuunnitelma

 • Opetussuunnitelman merkitys
 • Opetussuunnitelman laatiminen
 • Opintojen laajuus ja rakenne taiteen perusopetuksessa
 • Opintokokonaisuudet
 • Oppilaitoksen toiminta-ajatus
 • Oppimisympäristöt sirkustaiteessa
 • Oppilaaksi ottamisen periaatteet


Sirkustaide

 • Varhaisiän sirkuskasvatus ja aikuisten sirkustaiteen opetus
 • Tavoitealueet sirkustaiteessa
 • Sirkuslajit
 • Ryhmätyö- ja tunnetaitojen korostaminen
 • Laajan oppimäärän syventävien opintojen lopputyö


Oppimisen arviointi

 • Arvioinnin periaatteista
 • Suoritetun oppimäärän arviointi
 • Laajan oppimäärän lopputyön arviointi

Linkkejä ja vinkkejä

TPO2018