Syventävien opintojen päättötodistus ja arviointikriteerit

Oppilas saa todistuksen teatteritaiteen syventävistä opinnoista. Syventävien opintojen päättötodistukseen merkitään kirjallinen arvio päättötyöstä sekä kokonaisarvosana syventävistä opinnoista ja sanallinen arvio osaamisesta.
Kokonaisarvosana koostuu oppilaan edistymisestä syventävissä opinnoissa ja oppilaan osaamisesta päättötyössä. Kokonaisarvosanassa otetaan huomioon miten opetussuunnitelman tavoitteet ja oppilaan omat tavoitteet ovat toteutuneet.

Syventävien opintojen päättötodistuksen tulee sisältää Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 14§:ssä mainitut asiat.

Arviointikriteerit

Arvosana-asteikko
Erinomainen 5
Kiitettävä 4
Hyvä 3
Tyydyttävä 2
Hyväksytty 1

Erinomainen 5
Oppilas on pitkäjänteisen ja motivoituneen opiskelunsa ansiosta saavuttanut erinomaiset tiedot ja taidot valitsemassaan teatterin osa-alueessa. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja on toiminut ryhmässä rakentavasti ja vastuullisesti. Oppilas on tehnyt päättötyön itsenäisesti. Oppilaan työ on taiteellinen kokonaisuus, joka osoittaa persoonallista näkemystä. Oppilaan kirjallisessa työssä näkyy taito analysoida syvällisesti itseään oppijana.

Kiitettävä 4
Oppilas on pitkäjänteisen ja motivoituneen opiskelunsa ansiosta saavuttanut kiitettävät tiedot ja taidot valitsemassaan teatterin osa-alueessa. Hänellä on toimivat ja rakentavat vuorovaikutustaidot. Oppilas on tehnyt päättötyön itsenäisesti. Oppilaan kirjallisessa työssä näkyy taito analysoida itseään oppijana. Oppilaan taiteellinen työ on ehyt taiteellinen kokonaisuus.

Hyvä 3
Oppilas on ollut motivoitunut opiskeluun ja saavuttanut hyvät tiedot ja taidot valitsemassaan teatterin osa-alueessa. Hänellä on toimivat vuorovaikutustaidot. Oppilas on pyrkinyt tekemään päättötyön itsenäisesti. Oppilaan kirjallisessa työssä näkyy kyky analysoida itseään. Oppilaan taiteellisessa työssä näkyy pyrkimys taiteelliseen kokonaisuuteen.

Tyydyttävä 2
Oppilas on suorittanut teatteritaiteen laajan oppimäärän mukaiset opinnot ajoittain motivoituneesti. Oppilaalla on tietoja ja taitoja valitsemassaan teatterin osa-alueessa. Hän osaa toimia ryhmässä. Oppilas on tehnyt kirjallisen ja taiteellisen työn osin itsenäisesti.

Hyväksytty 1
Oppilas on suorittanut teatteritaiteen laajan oppimäärän mukaiset opinnot. Oppilaalla on jonkun verran tietoja ja taitoja valitsemassaan teatterin osa-alueessa. Hän toimii ryhmässä. Oppilas on tehnyt kirjallisen ja taiteellisen työn.