Lähteitä

Muun muassa näistä teoksista voit lukea lisää fyysisen toimintakyvyn kehittämisestä:

  • Kalaja, S. (2000) Kuntoilun perusperiaatteet. Teoksessa Siukonen, M. (toim.) Urheilun sääntö- ja kunto-opas osa 2. Kustannus-notariaatti. Gummerus. Jyväskylä.
  • Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. & Häkkinen, K. (2004) Urheiluvalmennus. Vk-kustannus Oy. Gummerus. Jyväskylä.
  • Mero, A., Vuorimaa, T. & Häkkinen, K. (1990) Lasten ja nuorten harjoittelu. Mero Oy. Gummerus, Jyväskylä.
  • Suomen Olympiakomitea. (1989) Suomalainen valmennusoppi. Osa 2: harjoittelu. Urheilu-syke Oy. Gummerus. Jyväskylä.
Teksti: Sami Kalaja