Kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa

Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä hyvinvointiin. Hyvinvoiva lapsi tai nuori luottaa itseensä sekä omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa. Opettajan tulee toimillaan vahvistaa lapsen ja nuoren myönteistä käsitystä itsestään liikkujana. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista.

Näiltä sivuilta löydät  toimintavinkkejä liikunnanopetukseen sekä kasvun ja kehityksen eri vaiheita jaettuina luokka-asteittain:

luokat 1–2
luokat 3–4
luokat 5–6
luokat 7–9
toisen asteen koulutus

Kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa on tuotettu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.