Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen teesejä

Oppimisen tarkastelu on lähtökohta opettamiselle. Oppimista tapahtuu usein ilman opettamista, eikä kaikki oppiminen ole tarkoituksellista. Jos opettaminen määritellään oppimisen helpottamiseksi, voidaan oppimista pitää jopa opettamisen ehtona. Jos oppimista ei ole tapahtunut, eivät opettajan toimetkaan ole olleet opettamista, vaan jotakin muuta toimintaa.

Joskus liikunnanopetuksessa nousevat pääasiaksi opetuksen ulkoiset piirteet oppilaiden oppimisen korostamisen sijaan. Opettajan toimenpiteiden maksimoiminen lopulta jopa heikentää oppilaiden oppimistuloksia. Tällaista opetuskosmetiikkaa ei pitäisi vahvistaa. Tällaisessa tapauksessa ei oppijalle enää jää opetukselta tilaa oppimiseen.

Oppiminen on tärkeämpää kuin opettaminen.

Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen teesejä

1. Vähemmän on enemmän
2. Eteneminen on yksilöllistä
3. Oppiminen on voimakas positiivinen kokemus
4. Määrä ei yksin riitä
5. Ympäristö on muokattava lapsille sopivaksi – ei päinvastoin
6. Aineenopettaja hallitsee aineksen, luokanopettaja tuntee oppilaat
7. Tärkeintä on välittäminen

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto | Piirros: Niko Manikas