1. Vähemmän on enemmän

Koululaisten liikuntataitoja käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu, että oppilaat yltävät harvoin taitojen hallinnassa alkeistasoa pidemmälle. Taitojen matala laadullinen taso saattaa johtua vähäisestä harjoitusmäärästä, mutta myös siitä, että opetussuunnitelmassa ei keskitytä riittävästi tiettyyn ydinainekseen.

Eräissä koulukohtaisen opetussuunnitelman malleissa on esitetty yhteen lajiin ala-asteen luokille 80–100 erillistä taitotehtävää. Seurantatutkimuksen mukaan oppilaat käyttivät ala-asteella kuudessa vuodessa keskimäärin 60 (pojat) tai 105 (tytöt) minuuttia aikaa lajitaitojen harjoitteluun. Mikäli kaikki opetussuunnitelmaehdotusten sisällöt käytäisiin opetuksessa läpi ja aikaa käytettäisiin tasaisesti kaikkiin tehtäviin, jäisi yhden liiketehtävän harjoitteluun aikaa minuutin verran.

Taitojen säilyminen on yhteydessä taitojen tasoon. Alkeistasoon edenneet voimistelutaidot taantuivat koululaisten kesäloman aikana ja muita lajeja opeteltaessa, mutta pidemmälle edenneet taidot säilyivät.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto