2. Eteneminen on yksilöllistä

Liikuntataitojen kehityksessä voidaan havaita vaihtelua iän, kehon rakenteen ja liikuntakykyisyyden mukaan. Esimerkiksi voimistelutaitojen nopean kehityksen vaihe ajoittuu tytöillä 8:teen ja pojilla 15:nteen ikävuoteen.

Opetustapahtumassa opettajan ja oppilaan toiminnan yhteydet liikuntataitojen kehittymiseen tuovat esille oppilaiden erilaisuuden merkityksen. Taitotasoltaan heikot oppilaat hyötyvät siitä, että opettaja käyttää liikuntatunnilla aikaa järjestelyihin. Nämä voivat olla oppilaiden eriyttämistä taitotason mukaisiin ryhmiin ja erilaisten liikekehittelyyn liittyvien telineiden ja välineiden siirtelyä. Taidoiltaan harjaantumattomien oppilaiden opetuksessa opettajan on oltava aktiivinen toimija. Pelkkä oppilaiden suoritusten tarkkailu on negatiivisesti yhteydessä taitokehitykseen.

Myös motorisesti taitavalla oppijalla tulee olla oikeus oppimiseen ja kehittymiseen. Tämä edellyttää opettajalta muun muassa monipuolisten oppimistilanteiden suunnittelua, eri opetustyylien käyttöä yhtäaikaisestikin, vaihtoehtoisten tehtävien tarjoamista ja erilaisten roolien mahdollistamista.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto