3. Oppiminen on voimakas positiivinen kokemus

Positiiviset kokemukset ja elämykset ovat tärkeitä koululiikunnassa. Erilaiset pelot ovat taas taitojen oppimista rajoittavia tekijöitä. Koululiikunta sinänsä on useille oppilaille ahdistuksen lähde. Tällaisesta ahdistuksesta on saatu tietoa mm. aikuisille suunnatuista haastattelututkimuksista. Haasteen ja pätevyyden on todettu olevan hyvin tasapainossa nuorten omissa peleissä ja leikeissä, mutta nuorisourheilussa ja koululiikunnassa tasapaino kallistuu ahdistuksen puolelle. Negatiiviset yhteydet pelkäämisen ja taitojen kehittymisen välillä ovat osoitus tämän ahdistuksen merkityksestä mutta samalla myös opettajan heikosta kyvystä yksilöidä opetustaan kaikille oppilaille sopivaksi.

Elämykset ovat jo sinänsä tärkeitä koululiikunnassa mm. motivaation lähteinä. Parhaimmillaan positiiviset kokemukset kytkeytyvät taitojen oppimiseen, mikä saattaa vahvistaa liikunnallisen elämäntavan omaksumista enemmän kuin muunlaiset elämykset. Osoitus oppimisen aiheuttamista kokemuksista on havainto, jonka mukaan liikuntatunteja eivät koe miellyttäviksi ne oppilaat, jotka ovat taidoiltaan hyviä, vaan ne, jotka kehittyvät.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto