4. Määrä ei yksin riitä

Liikuntataitojen harjoitteluun käytetyn ajan on todettu olevan tärkeä taitojen kehittymisen selittäjä. Opettajien aineksen hallinta on näkynyt opetuksessa siten, että sisällön hallitsevat opettajat tarjoavat oppilaille enemmän tehtäviä ja säätelevät niiden vaikeustasoa oppilaiden kykyjä vastaaviksi. Vaikeustasoltaan oppilaan edellytyksiä vastaavat liiketehtävät merkitsevät laadultaan hyviä suorituksia, ja liikuntasuoritusten laatu on edistymisen kannalta merkittävämpi kuin määrä.

Palautteen yhteydet taitojen kehittymiseen ovat olleet samansuuntaisia harjoituksen yhteyksien kanssa. Tuntitilanteessa opettajan ja oppilaan palautemäärissä on suuri ero. Liikuntataitojen opetuksessa opettajan toiminta painottuu palautteen antamiseen (jopa 60 % tunnin ajasta), mutta yksittäinen oppilas käyttää palautteen vastaanottamiseen 1 %:n tunnista.

Palautteen kohdistamisella on havaittu olevan merkitystä taitojen edistymiseen. Palaute vaikuttaa positiivisesti oppilaan taitotasoon, kun se kohdistuu liikesuorituksen kokonaisrakenteeseen. Suorituksen yksityiskohtia käsittelevä palaute vaikuttaa taitoihin negatiivisesti. Opettajan ohjeiden annon laadullinen arviointi on pätevä oppimisen ennustaja.

Toiminnallisuutta korostetaan suuresti liikunnanopetuksessa. Liikunnan määrällä on tietenkin merkitystä mm. kuntotekijöiden kehittymisen kannalta. Liikuntataitojen oppimisessa toiminnan määrä mahdollistaa sen, että harjoittelu voi olla laadukasta.


Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto