5. Ympäristö on muokattava lapsille sopivaksi – ei päinvastoin

Suurissa opetusryhmissä opetusympäristön merkitys korostuu. Taitoja on mahdollista kehitellä erilaisia apuvälineitä käyttämällä. Standardimittaiset kilpaurheilun suorituspaikat ja välineet soveltuvat harvoin sellaisinaan lapsille.

Opettajan roolin tulisi olla oppimisen tehostaja: oppimisympäristön kehittäminen, oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden luominen sekä oppilaiden tiedollisten prosessien ylläpitäminen ovat oppimista edistävää toimintaa. Oppimisympäristön muokkaamisella ja liikekehittelyllä on eniten myönteisiä vaikutuksia lähtötasoltaan heikkojen ja nuorten oppilaiden taitojen oppimiseen.

Fyysisen ympäristön ohella opettajan tehtäviin kuuluu oppimisilmapiirin kehittäminen. Turvallisuuden tunne vähentää pelkoja taidon oppimistilanteessa. Turvallisuutta voidaan lisätä ratkaisuilla, joissa oppilas saa valita kykyjään vastaavia tehtäviä. Toisten oppilaiden tarjoama avustus ja palaute voidaan nähdä myös sosiaalisen kasvatuksen välineinä.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto