6. Aineenopettaja hallitsee aineksen, luokanopettaja tuntee oppilaat

Taitojen oppimisen tärkein selittäjä on oppilaan kykyjä vastaavien oppimistehtävien tarjoaminen. Tämä edellyttää opettajalta kahdentyyppistä asiantuntijuutta: Oppiaineksen hallinta ja oppilaan tuntemus on vahva yhdistelmä.

Tehtävän esittämisen sekä palautteen antamisen tarkkuus, virheettömyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat luonteenomaisia kaikkein tehokkaimmille opettajille. Opetettavan aiheen asiantuntemus yhdistyneenä tarvittaviin viestintätaitoihin on paras tae opetuksen onnistumiselle. Palautteen merkitys taitojen kehityksen selittäjänä häviää, jos oppimistehtävien vaikeus ei vastaa suorittajan kykyjä. Palautteen avulla voidaan parhaiten säädellä tehtävien vaikeustason sopivuutta. Suurin merkitys on koko luokalle annetulla palautteella.

Vaikeustasoltaan optimaalisten tehtävien tarjoaminen edellyttää liikeopillista hallintaa ja herkkyyttä oppilaan ominaisuuksien havaitsemiseen.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto