7. Tärkeintä on välittäminen

Toiminnasta saatu palaute on yleensä yhteydessä taitojen kehittymiseen. Palaute on kuitenkin harvoin edistymisen pääasiallinen ennustaja. Laadullisesti heikkokin palaute merkitsee parempaa oppimista kuin tilanne, jossa palautetta ei saada lainkaan. Palautteen tärkein oppimista edistävä merkitys on siinä, että oppilaiden huomioiminen tehostaa heidän harjoittelunsa laatua.

Näin ollen tiukka asiantuntijuus ei olisikaan koululiikunnassa niin tärkeää kuin opettajan innostuneisuus. Oppilaalle on tärkeintä, että hänen suorituksensa huomataan ja sitä kommentoidaan. Liikunnanopetus on luonteeltaan toisenlaista kuin urheiluvalmennus, jossa asiantuntijapalaute on myös usein luonteeltaan virheisiin puuttumista.

Teksti: Liikuntatieteen tohtori Mikko Pehkonen | Lapin yliopisto