Mitä liikuntakasvatus on

Laajasti määriteltynä liikuntakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jossa liikuntaan liittyviä ilmiöitä toteutetaan kasvatuksen näkökulmasta. Liikuntakasvatus ei näin ollen rajoitu vain kysymyksiin siitä, miten liikuntaa opetetaan tai miten liikuntaan kasvatetaan, vaan siihen kuuluvat kaikki kasvatusta edistävät toimenpiteet, joissa liikunta on osallisena. Tällaisia voivat olla sosiaaliseen kasvatukseen liittyvät asiat, joita toteutetaan liikunnan avulla, tai vaikkapa liikunnan hallintoa ja rakentamista koskevat kysymykset, mikäli niihin liittyy kasvatuksellisia näkökulmia.

Keskeiset liikuntakasvatuksen tavoitteet ovat kuitenkin:

Liikuntaan kasvattaminen 
Liikunnan avulla kasvattaminen

Teksti: Lauri Laakso | Piirros: Niko Manikas