Liikunnan avulla kasvattaminen

Liikunnan avulla kasvattamisessa on tärkeintä tiedostaa paitsi toivotut kasvatustavoitteet myös liikunnan kasvatusmahdollisuudet. Liikunta tarjoaa erinomaisen tilaisuuden yhdessä toimimiseen ja uusiin ihmiskontakteihin. Tämä edellyttää kuitenkin toiminnan järjestämistä siten, että tällaisia tilaisuuksia on tarjolla, eikä niitä esimerkiksi liiallisen kilpailun vuoksi tehdä mahdottomiksi.

Liikunta tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia oikeaa ja väärää, itsekkyyttä ja sääntöjen noudattamista. Harvassa muussa toiminnassa on niin paljon moraalikasvatuksen kannalta haasteellisia tilanteita kuin pelien ja leikkien yhteydessä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että lopputulos saattaa silti olla päinvastainen, mikäli tilanteita ei osata käyttää kasvatuksellisesti oikein.

On syytä muistaa, että liikunta toiminnallisena ja paljolti ei-verbaaliseen vuorovaikutukseen perustuvana ilmiönä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös kognitiivisen oppimisen tukemiseen ja monikulttuurisen suvaitsevaisuuden lisäämiseen.

Lauri Laakso