Liikuntaan kasvattaminen

Liikuntaan kasvattamisella tarkoitetaan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden synnyttämistä, että henkilö niiden varassa pystyy ja haluaa harrastaa vapaaehtoisesti liikuntaa.

Taidoilla on keskeinen merkitys liikunnan kaltaisessa fyysis-motorisessa toiminnassa. Koska vapaaehtoinen harrastaminen on yksilöllinen asia, on vaikea määritellä, mitkä taidot parhaiten auttavat tavoitteen toteutumisessa. Siksi liikuntakasvatuksessa tulisi tarjota monipuolista liikuntaa erilaisissa toimintaympäristöissä, jotta jokainen voisi löytää oman tapansa harrastaa. Samalla tarjoutuu mahdollisuus monipuolisten toimintakokemusten saamiseen ja sitä kautta myönteisten asenteiden muodostumiseen ainakin jotakin liikuntamuotoa kohtaan. Taitojen oppimisen yhtenä perusperiaatteena voidaankin pitää oppimaan oppimista, mikä antaa edellytykset myös uusien liikuntalajien aloittamiselle.

Liikuntakulttuuri muuttuu kovalla vauhdilla, ja uusia tapoja harrastaa liikuntaa syntyy koko ajan. Toiminnan yhteydessä on myös tarkoituksenmukaista antaa riittävästi perustietoja liikunnan vaikutuksista, lajeihin liittyvistä erityispiirteistä ja harrastusmahdollisuuksista.

Lauri Laakso