Opetuksen organisoiminen

Perusmuotojen ja pelimallien tarkoituksena on tukea liikuntaa opettavan opettajan työtä sekä parantaa opetusryhmän ja -tilan hallintaa, ei siis rajoittaa opettajan persoonaa tai luovuutta opetussisällön rakentamisessa. Kyse on opettajan taidosta käsitellä rivi-, jono-, kuja- ja piirimuotoja liikunnallisten perustaitojen opetuksessa ja harjoittamisessa. Keskeistä on toisin sanoen hänen kykynsä organisoida pelit ja leikit niin, että kukaan oppilaista ei tunne syrjäytyvänsä koulussa liikunnasta.
 
Luokan koko, ikä- ja taitotaso, käytettävissä oleva aika, opetus- ja harjoittelukohteet, toimintaympäristö sekä saatavilla olevat välineet vaihtelevat.  Puutteellisissakin olosuhteissa voidaan pitää hyviä ja mielenkiintoisia liikuntatunteja. Kun opettaja osaa organisoida tunnit, liikuntatunneilla nimensä mukaisesti liikutaan. Toistuvasti käytettyinä perusmuodoista tulee tunnin sujuvaa läpivientiä tukevia rutiineja, joiden avulla säästyy aikaa itse liikunnalle.
 
Järjestäytymismuodoilla tarkoitetaan kaikille tuttuja rivi-, jono-, kuja-, neliö-, kolmio-, ympyrä- (piiri-) tai pelimuotoja.  Jokaiselle näistä on annettu A-, B-,C-, D- ja E- kirjain- ja numerokoodit. Niistä muodostuu liikuntatunnin yksinkertainen organisoitumiskieli sekä menetelmän ydin perusmuotoineen ja pelimalleineen.  

Perusmuodoista tulee opettajan työn organisointityökaluja, joita joko sellaisinaan tai soveltamalla voi käyttää eri lajien ja pelien liikunnan opetuksessa läpi kouluvuoden.

Näillä linkeillä löydät opetuksen organisoinnista

Tunnin rakenne ja järjestäytymismuodot

Perusmuodot ja pelimallit

  • A - alkuverryttely ja opetusosa
  • B - alkuverryttely ja opetusosa
  • D - pelimallit
  • E - kisat, leikit ja loppujäähdyttely
Yhteenveto
Teksti: Juhani Wahlsten | Piirros: Niko Manikas |