A - alkuverryttely ja opetusosa

A1 PERUSMUOTO (rivit pitkällä sivulla)
A2 PERUSMUOTO (rivit päädyissä)
A3 PERUSMUOTO (jono)


A1 (rivit pitkällä sivulla)

Tuttu tapa aloittaa tunti on (ellei toisin ole sovittu) kokoontua riviin salin, kentän tai kaukalon pitkälle sivulle A1-perusjärjestäytymismuotoon. Kirjain A kertoo, että kyseessä on alkuverryttely tai alkuopetus, numero 1 oppilaiden sijoittumisen harjoitustilassa.
 
A1-perusmuodossa kerrotaan, mitä tunnilla on tarkoitus tehdä ja miten, toimitaanko yhtenä ryhmänä vai kahdessa, kolmessa tai neljässä alle kuuden oppilaan ryhmässä. A1-muodossa voidaan näyttää kaikille yhdessä harjoiteltavan perustaidon tekniikka- tai harjoitusmuoto.

Tunnin kulun kannalta on  hyötyä ryhmiin jakamisesta jo tässä vaiheessa tai pukuhuoneessa. Jos liikuntavälineistöön eivät vielä kuulu neljää väriä olevat peliliivit, niiden hankkiminen ja käyttö auttavat suunnattomasti tuntien sujuvaa läpiviemistä.

Ryhmät voidaan nimetä oppilaiden nimen, joukkueen, maan värin tai numeron avulla. Näin samat ryhmät ovat valmiina toimimaan suorituspaikoilla eri tehtävissä tai joukkueina peleissä. A1-muodosta voi aloittaa suoraan alkuverryttelyn kahdessa tai useammassa ryhmässä.

Tämän verryttelymuodon etuna jonossa (A3) verryttelyyn on, että opettaja voi paremmin tarkkailla oppilaiden suorituksia ja että suoritusten välillä oppilaille jää palautumisaikaa.  A1 toimii myös eri tavoin ja suuntiin liikkumisen, juoksujen, käännösten, hyppyjen, loikkien ja liikesarjojen harjoitusmuotona ilman välinettä tai välineiden kanssa, kuten myös A2.

A2 (rivit päädyissä)

Haluttaessa pidentää liikkumismatkaa toimitaan A2 perusmuodosta
kentän, salin, altaan tai jään pituussuunnassa neljässä ryhmässä. Jos
yhdistetään neljä ryhmää kahdeksi, palautumisaika suoritusten välillä puolittuu. Silloin harjoitus muuttuu kestävyysharjoitteluksi ja puolittamalla neljä ryhmää kahdeksaksi harjoittelu voidaan muuttaa nopeusharjoitteluksi.
→ Mitä vähemmän ryhmiä, sitä vähemmän palautumisaikaa suoritusten välillä. Mitä enemmän ryhmiä, sitä enemmän palautumisaikaa.

 

A3 (jono)

A3-perusmuodossa liikutaan yhtenä ryhmänä jonossa sovittua reittiä salissa, altaassa, kentällä tai jäällä.
 

Teksti: Juhani Wahlsten