B - alkuverryttely ja opetusosa

B-perusmuotojen tai niiden variaatioiden kautta voidaan opettaa ja harjoitella yksilötaidoista heitto-, lyönti- ja laukaisutekniikoita ja maalivahtipeliä (B1, B2) tai pallopelien yhteistoimintataitoja (B3).

PERUSORGANISOINTI

B1-PERUSMUOTO (rivi)
B2-PERUSMUOTO (rivi)
B3-PERUSMUOTO (jonot/parit kasvokkain)
B5-PERUSMUOTO (ryhmänä tai jonoissa)
B7-PERUSMUODOSSA (piiri)

EDISTYNYT ORGANISOINTI

B3-VARIAATIOT


 PERUSORGANISOINTI

B1  (rivi)

B1-perusmuodossa oppilaat ovat järjestäytyneinä koko kentälle riveihin seiniin, koreihin ja maaleihin päin. B1-muoto sopii laukaisu- ja heittotekniikoiden alkeisopetukseen. Vapaata seinätilaa tai kaukalon laitoja voidaan käyttää laukaisutekniikoiden opettelemisessa, pelissä maaleina ja pallon heitto- ja kiinnitoton harjoittelussa.

B2 (rivi)

on maali- ja korintekoharjoittelun sekä maalivahtipelin perusopetus- ja harjoitusmuoto. Siinä oppilaat ovat järjestyneinä riviin maaleihin tai koreihin päin harjoittelemaan paikaltaanheittoa tai maaliin ampumista (tai maalivahtipeliä). Kun perustaidot hallitaan paikaltaan, rivi muuttuu käännöksellä jonoksi. Silloin B2-muodosta voidaan harjoitella heittoa tai maaliin ampumista kuljetuksen päätteeksi eri paikoista ja etäisyyksiltä koriin, tyhjään maaliin tai maalivahdille.

B3 (jonot/parit kasvokkain)

on heittojen, potkun, syötön ja vastaanoton perusopetus- ja harjoitusmuoto. Oppilaat ovat järjestäytyneitä vastakkain pareittain tai jonoihin.

B5 (ryhmänä tai jonoissa)

on puolen kentän harjoitusmuoto, jossa oppilaat ovat kahdessa ryhmässä salin tai kentän keskellä kumpikin ryhmä omaan maaliinsa tai koriinsa päin.

B5-muodosta voidaan harjoitella maali- tai korintekoa

  • yksin eri paikoista
  • pareittain
  • kolmisin
  • usean oppilaan toimesta ilman vastustajaa tai vastustajan kanssa.

B7  (piiri)

Oppilaat ovat järjestäytyneet piiriin toimimaan sen sisä- tai ulkopuolella.  Piirimuodosta voidaan harjoittelun ohella venytellä, tehdä kuntopiirejä, kilpailla ja kisailla.

EDISTYNYT ORGANISOINTI

B3-VARIAATIOT

B3-variaatiot monipuolistavat yhteistoimintataitojen harjoittelua. Ne ovat edistyneempien ryhmien syöttö-, heitto-, potku- ja haltuunottoharjoittelumuotoja paikaltaan tai liikkeestä.  

Niitä voi tehdä

  • kujamuodossa kaksi riviä vastakkain
  • kolmiomuodossa 
  • neliömuodossa
  • muussa muodossa

Perusmuotoja opetettaessa kannattaa opettaa kaikille ryhmille samaa asiaa. Kun perusmuodot on opittu, eri asioita harjoitellaan omilla alueillaan. Koska luokissa oppilaiden välillä on suuriakin taitoeroja, on toiminnallisesti järkevää käyttää yksinkertaisia malleja, ellei opetuksen kohteena ole esimerkiksi voimistelun eri ryhmittäytymismuodot tai niiden vaihtelut.

Teksti: Juhani Wahlsten