D - pelimallit

Vaikka kaikki liikunta on harjoittajalleen yhtä arvokasta, tunnettu toisasia on, että pelien avulla saadaan valtaosa oppilaista helpoimmin liikkumaan. Tämä edellyttää, että opettaja on organisoinut peliosuuden niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus aktiiviseen peliin osallistumiseen.

Tähän päästään, kun jaetaan luokka korkeintaan kuuden pelaajan ryhmiin. Pelin oppimisen ja osallistumiseen kannalta neljä pelaaja on sopivin joukkueen tai toimivan kentällisen koko.

Kokemus on osoittanut, että tasaväkinen peli, ei taitotaso, on olennainen tekijä oppilaan kannalta. Mitään haittaa ei ole, jos laitetaan pidemmälle ehtineet pelaamaan keskenään ja vähemmän harjaantuneet pelaamaan keskenään.  Oikein ymmärrettyinä joukkuepelit ovat erinomainen väline synnyttää liikuntatunnille tilanteita, jossa jokainen tuntee todella olevansa osa joukkuetta.

PERUSORGANISOINTI

D1-PERUSMUOTO (pelataan kentän pituussuunnassa)
D2-PERUSMUOTO (pelataan kentän poikittaissuunnassa)

EDISTYNYT ORGANISOINTI

D2-PERUSMUOTO (kenttä on jaettu kolmeen, neljään tai useampaan osaan)
D3-PERUSMUOTO (yhdistelmä D1- ja D2-muodoista)
D4-PERUSMUOTO (pelataan yhteen maaliin tai koriin pienin joukkuein)
D5-PERUSMUOTO (yhdistelmä D4- ja D2-muodoista)


PERUSORGANISOINTI

D1 (pelataan kentän pituussuunnassa)

Perinteinen tapa on pelata yhtä peliä koko salissa, kentällä tai kaukalossa. Jos pelaajia on ryhmässä korkeintaan 12, ei ole välttämätöntä jakaa ryhmää useampaan kentälliseen.  Jos ryhmässä on enemmän oppilaita, joukkueista muodostetaan kaksi tai useampia kentällisiä. Näin yhdestä pelistä syntyy monen ottelun sarja, kun peliaika jaetaan useaan, vaikkapa viiden tai kymmenen minuutin mittaiseen jaksoon. Jokaisen ottelun jälkeen suoritetaan automaattinen puolten vaihto. Jokaisesta ottelusta voittaja saa kaksi pistettä ja tasapelistä yhden. Sarjan päätyttyä lasketaan pisteet yhteen. Tämän tavan etuna on se, että se antaa mahdollisuuden sarjaottelujen tapaan voittaa, pelata tasan tai hävitä pelkän voittamisen tai häviämisen sijaan. Se saa myös oppilaat uuden pelin alkaessa ponnistelemaan koko peliosuuden ajan.

 

D2 (pelataan kentän poikittaissuunnassa)

pelataan kentän poikittaissuunnassa. Esimerkiksi neljä joukkuetta pelaa keskenään kahdella kentällä yhtä aikaa sarjan mahdollisine pudotuspeleineen, tai toisella pelialueella pelataan ja toisella harjoitellaan jotakin perustaitoa.

EDISTYNYT ORGANISOINTI

 

D2 (kenttä on jaettu kolmeen, neljään tai useampaan osaan)

D2-perusmuodossa voidaan kenttä jakaa kolmeen, neljään tai useampaan osaan. Jokaisella niistä voidaan joko vain pelata tai pelata yhdellä osalla ja harjoitella toisilla eri liikuntataitoja. Katso kuva D2.

 

D3 (yhdistelmä D1- ja D2-muodoista)

D3 perusmuodossa pelataan kentän kahdella kolmanneksella pitkittäin. Yhdellä harjoitellaan jotakin perustaitoa tai pelataan poikittain.

D4 (pelataan yhteen maaliin tai koriin pienillä joukkueilla)

D4-perusmuodossa pelataan yhteen maaliin tai koriin pienin joukkuein. Sääntönä on, että maalia tai korintekoa saa yrittää vasta, kun pallon on käynyt sovitun rajan toisella puolella.

D5 (yhdistelmä D4- ja D2-muodoista)

D5 perusmuodossa toimitaan kolmella alueella. Kentän kummassakin päädyssä pelataan yhteen koriin ja keskellä harjoitetaan jotakin perustaitoa tai pelataan D2-muodossa poikki kentän.

Teksti: Juhani Wahlsten