Arvoristiriidoissa toimiminen

Arvoristiriidassa on vaikea tai mahdotonta löytää toisen ei-hyväksyttävän käyttäytymisen konkreettista vaikutusta sinuun. Arvoristiriidassa keskenään olevat ihmiset katsovat maailmaa eri tavoin. Tavoitteena on ratkaista näitä ristiriitoja ilman vallankäyttöä. Opettajan ja oppilaan välisiä arvoristiriitoja voivat olla esimerkiksi kysymykset tupakanpoltosta tai sosiaalisista käytöstavoista.

Arvoristiriitoja voi käsitellä opettelemalla elämään ristiriitojen kanssa, muuttamalla omia arvoja, käyttämällä molemmat voittavat -menetelmää toisen ei-hyväksyttävän käyttäytymisen muuttamiseen, vaikuttamalla toisen arvoihin toimimalla mallina tai antamalla neuvoja sekä  muuttamalla suhdetta.

Tupakointi
Joulun alla järjestin luokanvalvojan vartti -keskusteluja kahdeksannelle luokalleni. Kukin tuli vuorollaan keskustelemaan kuluneesta syksystä, koulun sujumisesta ja muista elämään liittyvistä asioista. Oli erään pojan vuoro. Olin kuullut ja havainnut itsekin, että hän oli alkanut tupakoida. Syksyn aikana hänen terveydentilassaan oli myös tapahtunut muutoksia, joista oli huoltajan kanssa keskusteltu. Keskustelutuokiomme eteni leppoisissa merkeissä. Kun kouluasiat oli käsitelty, sanoin, että haluaisin keskustella hänen kanssaan vielä yhdestä asiasta. Minä: ”Olen huomannut, että olet alkanut tupakoida. Voidaanko me jutella tästä asiasta?” Aiheen käsittely sopi pojalle ja saatoin kertoa huolestuneisuuteni siitä, mitä tupakanpoltto voi saada aikaan hänen muuttuneessa terveydentilassaan. Pääasiassa kuitenkin kuuntelin pojan mietteitä. Yhtään käskyä, valmista ratkaisuehdotusta tai lupauksen vaatimusta en esittänyt. Keskusteluaika loppui ja oli aika jatkaa muihin askareisiin. Muutaman päivän kuluttua poika tuli työtilaani ja sanoi: ”Voisitko sä pitää näitä mun tupakoita, niin ei tulisi niin helposti lähdettyä tupakkarinkiin?” Pojan tupakat jäivät siis varastoon ja tupakoimaton jakso alkoi. (UK)
Teksti: Taru Lintunen, Marjo Kuusela ja Ulla Klemola |Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos