Ydinkeskeinen opettaminen

Jokainen oppilas on ainutkertainen yksilö. Hänen psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuutensa on hänen itsensä näköinen, ja se toteuttaa kaiken motorisen oppimisen yksilölle ominaisella tavalla. Ydinkeskeinen opettaminen tarkoittaa oppilaan oppimisen ohjailua ja avustamista ottamalla huomioon oppilaan toimintamahdollisuudet ja kokemustaustat. Tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään oma yksilöllinen oppimispolkunsa positiivisten osaamis- ja oppimiselämysten avulla.

Opettaminen on kuin tutkimusmatkailijan tai aarteenetsijän opastamista. Opettaja ohjaa oppilasta oppimista edistäville reiteille, joita edeten oppilas itse löytää ja kokee oppimisen voimakkaat elämykset. Siksi liikunnan opetuksen pitäisi paitsi hyväksyä yksilöllinen oppiminen, myös houkutella oppilasta löytämään omat oppimispolut. Positiivinen ja mukava oppimisilmasto ja aktivoiva ympäristö raivaavat tilaa oppimiselle, jolloin erilaisista toteutusratkaisuista löytyy kullekin oppilaalle sopiva motorinen oppimispolku. Osaamisen elämykset herättävät oppilaan sisäisen motivaation, joka pitää yllä omaehtoista harjoittelua tutulla oppimispolulla oppilaan etsiessä lisää osaamisen elämyksiä.

Näillä linkeillä löydät ydinkeskeisestä opettamiskäsityksestä

Taustaa ja tavoitteita
Mitä ydinkeskeinen opettaminen tarkoittaa
Kymmenen keskeistä periaatetta
Lähteitä

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto | Piirros: Niko Manikas