Kymmenen keskeistä periaatetta

Ydinkeskeisen mallin mukaan kaiken liikunnan opettamisen tulisi noudattaa oppilasta aktivoivia ja oppimista edistäviä periaatteita. Opettajan on nykyistä huomattavasti enemmän kiinnitettävä huomiota toisaalta oppilaaseen ja hänen edellytyksiinsä oppia ja toisaalta oppilaan aktiivisuuteen ja oppimismahdollisuuksiin vaikuttavaan oppimisympäristöön. Se tarkoittaa jatkuvaa havainnoimista sekä erilaisten suoritusvaihtoehtojen arviointia, hyväksymistä, ihailua ja ideointia. Se tarkoittaa myös jatkuvaa vuorovaikutusta ja yksilöllisen oppimisen ohjausta. Opettajalta kuluu vastaavasti vähemmän aikaa tunnin yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Ydinkeskeinen opettaminen antaa opettajalle mahdollisuuden päästä käyttämään kokonaisvaltaisesti koulutuksessa hankittuja ammattitaitoja. Ydinkeskeisen motorisen opettamisen tunnistaa kymmenestä keskeisestä periaatteesta:

1. Oppilaan motivaation synnyttäminen 

2. Positiivisen oppimisilmaston luominen

3. Oppilaan osaamisytimen laajentaminen 

4. Kokonaissuorituksen harjoittaminen

5. Oppilaan sisäisen pomon positiivinen huijaaminen

6. Oivaltavaan oppimiseen ohjaaminen

7. Johdonmukaiseen toimintaan ohjaaminen

8. Pysyvien oppimismuutoksien tuottaminen

9. Apuopettajien hyödyntäminen

10. Toiminnan ja harjoittelun maksimoiminen


Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto