1. Oppilaan motivaation synnyttäminen

Opettajan tulisi luoda oppimisympäristöstä sellainen, jossa kaikilla oppilailla, huolimatta taitotasosta, olisi mahdollisuus kokea motivoivaa tekemistä.

Ensimmäisenä tavoitteena ydinkeskeisessä opettamisessa on oppilaan motivaation synnyttäminen ja sen säilyttäminen. Hänen käyttäytymistään ja oppimistaan säätelee aivojen tunnekeskus. Muistissa olevat tunteiden ja asenteiden sävyttämät tiedostamattomat skeemat määräävät toiminnan ja oppimisen aloituksen ja jatkumisen. Ilman motivaation syntymistä ei motoristen taitojen oppiminen ole mahdollista, puhumattakaan liikunnanharrastuksen syttymisestä.


Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto