2. Positiivisen oppimisilmaston luominen

Ydinkeskeisen opettamisen tavoitteena on uuden taidon oppiminen, ei väärän suorituksen tai virheen etsiminen ja välttely tai väärän suorituksen poisoppiminen.

Oppilaat harjoittelevat niillä taidoilla ja keinoilla, joita heidän tiedostamattomat skeemansa sisältävät. Heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä muunlaisia suorituksia. Siksi ydinkeskeisellä tunnilla näkee monenlaisia suoritusvariaatioita, joiden pohjalta opettaja pyrkii ohjaamaan oppilasta tavoiteltavaan suuntaan. Oppilaalla on harjoiteltavan teeman sisällä runsaasti henkilökohtaista ratkaisuvaltaa. Hänellä on tilaa oppia, sillä ydinkeskeinen opettaminen ei tunne virheellisiä suorituksia. Opettajan ei tarvitse kiinnittää huomiota virheisiin, sillä oppilaiden suoritusten virheelliset skeemayhteydet putoavat vahvistamattomina pois eli unohtuvat. Ydinkeskeinen motorinen opettaminen on siis uusien kokeilujen ja uuden taidon opettamisen malli. Onnistumisen tunne ja yksilöllisesti sopivan tasoinen haaste (ongelmalähtöinen tai -keskeinen oppiminen) vahvistavat motivaatiota, ja syntynyt positiivinen oppimisilmapiiri lisää harjoittelun ja samalla oppimisen määrää.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto