3. Oppilaan osaamisytimen laajentaminen

Opettajan on tarjottava oppilaalle oppilaan kannalta katsoen mielekästä tekemistä. Tehtävän idea eli ydin muodostaa harjoittelulle punaisen langan, jolloin kaikki harjoittelu sisältää tehtävän idean ja siten myös tuttuuden ja mielekkyyden.

Perinteisesti opettaminen on rakentunut lajiteknisten ydinkohtien varaan. Ydinkeskeisen toteutuksen teknisenä lähtökohtana on lajin oleellisimman osan eli sisällöllisen ytimen harjoitteleminen (mallin varsinainen ydin käsitellään viidennessä periaatteessa). Tällaisia lajien ideoita ovat esimerkiksi heittämisessä liikevirtaus, uinnissa liuku ja palloilussa pelikäsitys.

Ydinkeskeisessä toteutuksessa harjoitellaan käytännössä koko ajan lajin ideaa riippumatta siitä, ovatko kyseessä ala-asteen oppilaat tai huippu-urheilijat. Harjoittelemisen idea ei muutu, vaikka opetettavan ryhmän taso muuttuukin. Oppilaiden taitotaso eli osaamisydin ratkaisee sen, kuinka paljon sisällöllisen ytimen ympärille on mahdollisuus rakentaa haasteita eli ns. ydinrenkaita. Ydinrenkaan sisälle voi rakentaa niin paljon harjoitteita kuin on tarpeen. Siksi oppilaiden keksimät harjoitteet palvelevat hyvin ydinkeskeisen opetuksen toteutusta. Harjoittelun aikana tilanteesta riippuen oppilas voi siirtyä ydinrenkaasta toiseen, mahdollisessa taantumassa myös ytimeen päin. Jos alemman ydinrenkaan kertaaminen tuntuu hänestä mielekkäältä, on opetus siinäkin tapauksessa onnistunut, sillä silloinkin harjoitellaan ja toistetaan oppimiselle tärkeää lajin ydintä.

Ydinkeskeisesti toteutetulla liikuntatunnilla harjoitellaan ja kehitellään siis runsaasti tehtävätavoitteen kannalta olennaista sisältöä. Toiminta on motivoitunutta, koska oppilas tekee sitä, mitä osaa eli edellytystensä mukaisesti. Näin konstruktiivista oppimiskäsitystä noudattaen oppilaan on helppoa rakentaa oppimistaan. Uusi oppiaines rakentuu aina vanhan, jo olemassa olevan tietorakenteen päälle. Tämä tarkoittaa sisäisten mallien eli skeemojen rakentumista. Nämä mallit ohjaavat oppimista. Konstruktiivisen käsityksen mukaan sisäiset mallit ovat aina mukana uutta ainesta opittaessa. Oppiminen tehostuu, jos opettaminen ja harjoitteet sopivat oppilaan yksilölliseen kokemustaustaan.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto