6. Oivaltavaan oppimisen ohjaaminen

Oppilaan omat mielikuvat ohjaavat oppimista, joten mielikuvien kehittämisen kautta oma oppimispolku alkaa hahmottua.

Kuudennen periaatteen tavoitteena on kehittää oppilaille oivaltavan oppimisen keinot. Ytimen eli idean ympärille rakentuva oppiminen kasvaa kuin lumipallo. Rutiinioppimisessa kasvu on hidasta, sillä oppiminen perustuu suorituksen toistamiseen. Oppimista voisi silloin karkeasti verrata biologiasta tuttuun adaptoitumisen käsitteeseen, jolloin pääasiassa alemmat aivokeskukset vastaavat suorituksen toistoista. Oivaltavan oppimisen käynnistäminen edellyttää tunneaivojen herättämistä, siis motivaatiota, mutta myös sopivia oppimishaasteita (vrt. ongelmakeskeisyys/lähtöisyys). Oivaltavaa oppimista (vrt. omaehtoinen oppiminen) nopeuttava mekanismi löytyy ylemmistä aivokeskusten keskinäisestä hermoverkosta: tunneaivot herättävät ajattelun, päättelyn ja ideoinnin keskukset vuorovaikutteiseen suhteeseen.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto