7. Johdonmukaiseen toimintaan ohjaaminen

Sopivassa oppimisympäristössä kulkevalla oppimispolullaan oppilas kokee toistuvia onnistumisen elämyksiä. Selviytyessään itselleen sopivista haasteista oppilas kehittyy realistiseksi harjoittelijaksi.

Opetus pyrkii maksimoimaan oppimista opettamalla oppilasta johdonmukaiseen toimintaan. Johdonmukaisuus ja pitkäjänteinen itsearviontitaito kehittyvät kaikessa harjoittelussa suoritusytimen laajentuessa perusteista yhä tarkemman koordinaation suuntaan. Kun oppilas mielekkäällä tavalla harjoittelee suoritusta, jonka idean hän ymmärtää ja jonka tekemisessä hän kokee onnistumisen, kehittymisen ja osaamisen tunteita, syntyvät edellytykset omaehtoiselle oppimaan oppimiselle. Oppilas kehittyy ideoimaan itselleen sopivan vaikeita haasteita (vrt. mind-map, portfolio). Positiiviset oppimis- ja osaamiselämykset antavat hänelle mahdollisuuden kehittää omaehtoista oppimisen strategiaa.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto