8. Pysyvien oppimismuutoksien tuottaminen

Osaamis- ja oppimiselämykset sisältävät voimakkaita tunne-elämyksiä. Oppimispolku on viitoitettu tunnepainotteisilla muistikuvilla. Syntyy motorisen oppimisen matkakertomus.

Opetus pyrkii siihen, että oppilas muistaa myöhemmin liikkuessaan opettelemansa tehtävän. Tunnepainotteinen, mielekäs ja onnistumiseen perustuva oppiminen sisältää voimakkaita positiivisia tunnereaktioita, elämyksiä. Oppiminen on lisäksi aina tilannesidonnaista, mikä vahvistaa muistikuvaa aivoissa. Oppilas taltioi elämyssuorituksen pitkäaikaiseen muistiinsa episodityyppisesti. Silloin muistiin taltioitunut suorituskuva on kokonaisvaltainen. Siihen kuuluvat onnistumiset, epäonnistumiset, kehittyminen sekä olosuhteiden ja omien reaktioiden tuntemukset. Harjoittelusta muodostuu tilanteista rakentuva "kertomus", oppimaan oppimisen kertomus, jossa kukin osaamismuistikuva liittyy kokonaisolosuhteiden kuvaan. Opetuksen pitäisi siis keskittyä tuottamaan oppilaalle onnistumisen elämyksiä.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto