9. Apuopettajien hyödyntäminen

Oppimisympäristöllä luodaan edellytykset yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiselle. Tunteellinen sisäinen pomo vaatii mukavia, mielenkiintoisia ja sopivan haasteisia harjoituksia, jotka ovat mielestä mielekkäitä ja tärkeitä. Siksi apuopettajat rakentuvat oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi.

Ydinkeskeisessä motorisessa opettamisen mallissa apuopettajat ohjaavat suoritusta ja harjoittelua. Ne ovat suoritusta muuntelevia, helpottavia tai vaikeuttavia välineitä ja ideoita. Konkreettisia apuopettajia voi rakentaa esimerkiksi korokkeilla, esteillä, renkailla, teipeillä, viivoilla tai liidulla. Ainoastaan opettajan ja oppilaiden mielikuvitukset luovat rajat eri apuopettajien käyttömahdollisuuksille. Apuopettajat aktivoivat ja pitävät yllä oppimistoimintaa. Niiden käyttö perustuu kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti ihmisen ajatteluprosesseihin (kognitioihin), jotka ovat aina mukana uuden tiedon oppimisessa. Apuopettajat antavat opettajalle aikaa ja toimintamahdollisuuksia siirtyä havainnoimaan oppilaiden toimintaa ja ohjaamaan oppimista. Opettajan ensisijainen tehtävä on muokata toimintaympäristöä sellaiseksi, että se tarjoaa paljon mielekästä toimintaa. Toiminnan käynnistyttyä, hänen on helppo siirtyä sivuun oppimisen ohjaajaksi. Apuopettajat ohjaavat suorituksia oikeaan suuntaan ja houkuttelevat oppilasta havainnoinnin ja itsearvioinnin avulla itse rakentamaan oppimistaan.

Teksti: Lehtori Veikko Eloranta | Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto