Käyttöehdot

Yleistä

EDU.fi-verkkopalvelu on Opetushallituksen ylläpitämä ja se on käytettävissä osana Opetushallituksen verkkopalveluja, osoitteessa http://www.edu.fi. Nämä käyttöehdot sisältävät veloituksettoman, mutta tekijänoikeudella suojatun verkkopalvelun käyttöä koskevat ehdot. Palveluntuottajalla tarkoitetaan jäljempänä EDU.fi:n hallinnoinnista vastaavaa Opetushallitusta. Verkkopalvelun käyttäjän tulee verkkopalvelua käyttäessään noudattaa verkkopalvelun käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Palvelu on tarkoitettu :

  1. opetustoimintakäyttöön; tai 
  2. käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön.

Opetustoiminnassa verkkopalvelua saa käyttää opettaja ja opetukseen osallistuvat opiskelijat.

Käyttäjällä on lupa tallentaa verkkopalveluun sisältyvää aineistoa tietokoneelleen tai tulostaa aineistoa vain opetustoiminnan yhteydessä tai  yksityistä käyttöä varten.  Aineistoa on lupa näyttää tai esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin vain opetustoiminnan yhteydessä. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.  Aineistoon sisältyvistä teosten osista saa kuitenkin ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. Aineistoa lainattaessa on lähde, EDU.fi (Opetushallitus), mainittava. EDU.fi-palvelun yksittäisen sivun linkittämiseen osaksi jotain toista Internet-sivustoa  tai tietokantojen tuottamiseksi on saatava Opetushallituksen lupa.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. Joidenkin palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy kyseisen palvelun käyttöehdot.

Palveluntuottajan vastuu

EDU.fi-verkkopalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä palvelulle anneta mitään takuuta.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Palvelun toimintojen muuttaminen tai palvelun lopettaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.