Ensiapu


Tapaturma leikkikentällä. Kuva: SPR

Ensiavulla autetaan onnettomuudessa loukkaantuneita tai sairauskohtauksen saaneita välittömästi tapahtuneen jälkeen. Jokaisen velvollisuus on auttaa, ja siksi on hyvä opetella ensiaputaitoja. Harjoittelu antaa myös rohkeutta auttaa. Ensiaputaito on kansalaistaito, ja jo pienilläkin taidoilla voi jop a pelastaa toisen ihmisen hengen tai estää pysyvän vammautumisen. On myös hyvä varmistaa, mistä löytyvät koulun ja kodin ensiaputarvikkeet, jotta niistä on hyötyä onnettomuuden sattuessa. Ensiaputarvikkeiden käyttöä on syytä harjoitella etukäteen. Ensiaputaitojen harjoittelu on jännittävää eikä ollenkaan vaikeaa.

Ensiapuohjeista selviää, kuinka tehdään hätäilmoitus, elvytetään elotonta, tyrehdytetään verenvuoto ja autetaan tajutonta.

Ensiavun opetuspaketti koululaisille sisältää opettajan oppaan, oppilasvihkon, julisteen ja kunniakirjan. Opetusaineisto soveltuu hyvin kaikille ala-asteikäisille.

Lyhyet ja selkeät ohjeet siihen, kuinka toimia onnettomuudessa.

Toimintaa ja tekemistä lapsille. Kerhoja, leirejä, ensiapukursseja ja taitomerkkejä. Tekemistä ja ajateltavaa nuorille, Dare To Care!

Luovutettu veri turvaa monen potilaan elämän. Veren eri aineosilla hoidetaan hyvin erilaisia sairauksia, ja niitä annetaan myös onnettomuuksien uhreille sekä leikkauspotilaille. Verta voi luovuttaa, kun on terve, 18-65-vuotias ja vähintään 50 kilon painoinen. Tutustu Punaisen Ristin veripalveluun.

Testaa ensiaputietosi! Ensio-ensiapupeliin kuluu aikaa noin 20-25 minuuttia.

Marketta Eggleton | Suomen Punainen Risti