Kuluttajansuoja


Kuva: Opetushallitus

Kuluttajansuojassa pyritään varmistamaan, että kuluttaja voi turvallisesti ja riittävin tiedoin hankkia tuotteita ja palveluja. Kuluttajaviraston verkkosivujen Kuluttajan oikeudet -osio antaa tietoa ja neuvoja kuluttajakaupan pelisäännöistä ja menettelytavoista silloin, jos kaikki ei sujukaan hyvin.

Turvallisuus on osa kuluttajansuojaa.

Tuoteturvallisuussäädökset koskevat sekä tuotteita että palveluita. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tavaraan tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta koskee sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja. Lue lisää Kuluttajaviraston ja Tukesin verkkosivuilta.

Vaarallinen tuote tai palvelu  
Tuotteiden merkinnät   
Tuoteturvallisuusvinkkejä   
CE-merkintä   
Käyttöohjeet   
Tuoteturvallisuuden valvonta

Turvallisuusasiat ovat osa kuluttajakasvatusta

Koulujen kuluttajakasvatuksessa saadaan valmiuksia hyvien valintojen tekemiseen sekä oman talouden, turvallisuuden että ympäristön kannalta monimutkaistuvilla ja kansainvälistyvillä markkinoilla. Kuluttajaviraston Kuluttajakasvatus sivuilla tarjolla tietopankkiopettajalle, opetussuunnitelman avauksia oppiaineittain sekä oppimateriaalia kuluttajakasvatuksen kuudesta eri aihealueesta: yksityistalouden hoito, mainonta ja vaikuttaminen, turvallisuus, kuluttajakaupan juridiikka, ympäristö ja etiikka sekä elintarvikkeet.

Turvallisuuden yhteydessä käsitellään tapaturmia ja niiden ehkäisyä ja kuluttajan omia mahdollisuuksia toimia vastuullisesti. Tuoteturvallisuuden yhteydessä on luontevaa käsitellä tuoteturvallisuuslainsäädännön merkitystä kuluttajalle, esimerkkejä eri tuotteiden turvallisuusvaatimuksista (esim. kypärät, pelastusliivit, polkupyörä, lelut, kosmetiikka) ja miten niistä saa tietoa. Turvallisuuteen liittyvät myös standardit ja käyttöohjeet osana turvallisuutta sekä varoitusmerkinnät. Tärkeää on oppia myös mitä tehdä, jos jokin tuote on vaarallinen. Tiedätkö muuten mitä kannattaa ottaa huomioon ennen tavaroiden ja palvelujen ostamista?

Taina Mäntylä | Kuluttajavirasto