Matkustusturvallisuus

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteet antavat matkustajan kannalta merkityksellistä tietoa eri maista ja kiinnittävät matkustajan huomiota asioihin ja tapahtumiin joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle. Tiedotteet antavat informaatiota matkustajan oman päätöksenteon tueksi, mutta ne eivät sisällä suosituksia, kehotuksia tai kieltoja.

Ulkoasiainministeriö julkaisee edustustojensa hankkimaan tietoon pohjautuvia matkustustiedotteita lähinnä vain maista, joissa Suomen edustustot sijaitsevat tai joista ne muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa. Muista maista tietoa tarvitsevat voivat tutustua muiden valtioiden tiedotteisiin tai ottaa yhteyttä ulkoministeriön konsuliyksikköön. Uusimmat matkustustiedotteet voit tilata myös matkapuhelimeesi tekstiviestinä (mobiilipalvelu).

Matkustussuositukset, joita annetaan vain kun niihin on perusteltu syy, sisältävät suosituksia tai kehotuksia (esim. välttää matkustamista tietylle alueelle), jotka perustuvat paitsi Suomen, usein myös muiden EU-maiden edustustojen harkintaan kyseessä olevien maiden tai alueiden tilanteesta.

Matkustusohjeissa tarjotaan yleishyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä suomalaisille heidän matkustaessaan ulkomailla sekä kerrotaan matkustamiseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Ohjeet perustuvat Matkailuturvallisuuden neuvottelukunnan laatimaan ohjeistukseen.

Ulkoasiainministeriö ja edustustot palvelevat kaikkia suomalaisia, jotka maailmalla liikkuessaan tarvitsevat neuvoja ja apua vahinkotilanteissa, passi- ja konsuliasioissa (konsulipalvelut), mahdollisissa kriisitilanteissa tai jotka haluavat tietoja eri maiden matkustusturvallisuudesta.