Sähköturvallisuus

Sähkötapaturmat ovat harvinaisia, mutta silti joka vuosi ihmisiä jopa menehtyy sähköiskuihin. Sähkölaitteet aiheuttavat myös tulipaloja.

Mitä jokaisen on syytä tietää sähköturvallisuudesta? Missä ovat vaaran paikat ja miten välttyä onnettomuuksilta? Näillä aineistoilla voidaan opettaa kansalaisen perustietoja ja –taitoja sähköturvallisuudesta eri oppiaineiden yhteydessä (esim. fysiikka, terveystieto, tekninen työ, kotitalous, ympäristöoppi).

Kalvosarjoja sähköturvallisuudesta (TUKES)

Kodin sähköturvallisuus opas (TUKES)
Mitä eroa on suojamaadoitetulla ja suojaeristetyllä sähkölaitteella? Mitä ovat sulakkeet? Millaisia sähkölaitteita saa käyttää ulkona? Kodin sähköturvallisuusoppaassa on esitetty perusasiat sähköturvallisuudesta. Se sisältää ohjeet niin kodin kuin ulkotilojenkin sähkölaitteiden käyttöön, sijoitteluun ja hoitoon. Oppaassa on myös aineistoa sähköpaloista ja sähkötapaturmista.

Elektronman sähkön jäljillä -opas (STEK)
Opas on STEKin syksyllä 2015 julkaistu 1.- ja 2.-luokille suunnattu vihkonen jossa Elektronmanin ja Wattitytön opastuksella perehdytään sähköturvallisuuden ja energiatehokkuuden perusasioihin.

Willy Toiviainen | Turvatekniikan Keskus
"Mistä tämä sammuu?" Kuva: TUKES
"Silitin housuni itse." Kuva: TUKES