Jalankulku

Lapset suojatielläJalankulkijan turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa jalankulkijoiden turvallisuudesta.Lasten vakavat jalankulkuonnettomuudet sattuvat useimmiten tienylitystilanteissa. Vaarallisinta aikaa on loppusyksy ja talvi, jolloin on liukasta ja pimeää. Heijastin estäisi monet päälle ajot. Jalankulkuun liittyvän liikennekasvatuksen teemaksi voidaan ottaa tiellä liikkumiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten ajoradan ylitykset, tielle ryntääminen, tiellä kulkeminen ja pimeällä liikkumisen vaarat. Lue lisää.


Jalan ja pyörällä -oppaassa (pdf), e-kirja, käydään läpi jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta keskeisimmät liikennetilanteet ja niihin liittyvät säännöt.

Jalankulkuun liittyviä tehtäviä (Liikenneturva)

Arto Joutsimäki | Liikenneturva