Liikennekasvatuksen keskeiset sisällöt

Tyttö ja kännykkäOpetuksen sisällöt laajentuvat myös sitä mukaa kuin oppilaiden liikkumistottumukset muuttuvat. Perusopetuksen alussa sisällöissä painottuu pääasiassa jalankulkijan ja matkustajan näkökulma. Usein kuitenkin myös pyöräilyä turvallisilla alueilla on hyvä käsitellä jo alkuvaiheessa, sillä oppilaat pyöräilevät runsaasti erityisesti vapaa-aikanaan. Vähitellen laajennetaan pyöräilyyn liittyviä sisältöjä ja myöhemmin mukaan tulee myös mopoilu. Yksiselitteisiä ikärajoja eri kulkutapojen opettelun aloittamisajankohdille ei kuitenkaan voida antaa. Keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden liikkumistavat ja liikenneympäristö ja painottaa opetusta sen mukaan. Sisältöjä ei myöskään ole mielekästä jakaa kovin yksityiskohtaisesti eri vuosiluokille, sillä jo ensimmäisen luokan oppilas tarvitsee perustiedot turvallisesta kulkemisesta.Perusopetuksen alussa keskeiset sisällöt liittyvät turvallisten toimintatapojen omaksumiseen oppilaiden omassa lähiympäristössä. Lähtökohtana ovat konkreettiset tilanteet, niissä selviytyminen ja turvallisten toimintamallien vahvistaminen. Vähitellen tavoitteet ja sisällöt laajenevat toimintaperiaatteisiin erilaisissa liikennetilanteissa ja -olosuhteissa. Perusasteen lopussa aihekokonaisuuden sisällöissä vahvistuu yksilön toiminnan ohella myös yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma liikenneturvallisuudesta.

Opetuksen sisältöihin saadaan luontevaa vaihtelua ajankohtaisista asioista, esimerkiksi syksyllä käydään läpi pimeän ajan liikkumista, talvella liukkaan kelin vaaroja, keväällä pyöräilyturvallisuutta jne.

Onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä

 • Turvalaitteet: kypärä, heijastin, turvavyö
 • Tienkäyttäjään liittyvät tekijät
 • Ajoneuvon kuntoon liittyvät tekijät
 • Liikenteen vaarojen tunnistaminen, oikeiden havaintojen tekeminen ja muiden toiminnan ennakoiminen
 • Ennakoivan ajotavan peruspiirteet
 • Toimenpiteet ongelma-, onnettomuus ja kriisitilanteita varten

Keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt

 • Eri tienkäyttäjäryhmien liikennesäännöt
 • Turvalliset toimintatavat
 • Olosuhteisiin liittyvät turvallisuustekijät
 • Erilaisiin liikenneympäristöihin liittyvät turvallisuustekijät

Muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet

 • Tienkäyttäjien toiminta ja vastuu oman ja toisten turvallisuuden ja liikkumisen sujuvuuden parantamiseksi
 • Matkustaminen joukkoliikennevälineillä, yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
 • Koulumatkakuljetusten turvallisuus
 • Turvalaitteet
 • Liikenneympäristön turvallisuus ja liikennejärjestelmä kokonaisuutena: eri osapuolten vuorovaikutus
 • Yhteiset säännöt ja vastuu
 • Tarkkaamattomuus

Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen

 • Koulumatkojen ja koulun lähiympäristön vaaranpaikkakartoitus
 • Koulun piha-alueen turvallisuus
 • Aloitteiden laatiminen kunnan tekniseen toimeen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen: tienkäyttäjiin vaikuttaminen, ajoneuvoihin vaikuttaminen, liikenneympäristöön vaikuttaminen, järjestelmän ohjaus
Milla Vähäkainu | Liikenneturva