Liikennekasvatuksen tavoitteista

Lapsi suojatielläPerusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti. Kussakin ikävaiheessa oppilaille annetaan valmiudet liikkua ikäryhmälle tyypillisillä liikkumistavoilla ja valmennetaan asenteellisesti seuraaviin vaiheisiin.

Päämääränä liikennekasvatuksessa on turvallisten toimintatapojen omaksuminen, johon liittyy sääntöjen tunteminen ja noudattaminen, liikenteeseen liittyvien turvallisuusriskien tunnistaminen ja turvallisten valintojen tekeminen. Myönteisten liikenneasenteiden luominen ja vahvistaminen sekä vastuullisuus ovat osa kokonaisuutta. Eettinen ja sosiaalinen näkökulma kuuluvat myös liikennekasvatukseen: oikean ja väärän osoittaminen, vastuu yhteisestä turvallisuudesta sekä turvallisen ja vastuuntuntoisen liikennekäyttäytymisen arvostaminen.

Valmius vaikuttaa liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen on osa yhteiskunnallisesti osallistuvaksi kansalaiseksi kasvamista. Liikennekasvatuksessa tavoitteena on aktiivinen tienkäyttäjä, joka osaa arvioida ympäristönsä epäkohtia ja toimia niiden poistamiseksi.

Oppilaita valmistetaan onnettomuus- ja kriisitilanteiden varalle siten, että he pystyvät toimimaan rauhallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Milla Vähäkainu | Liikenneturva