Mopoilu

MopoYlemmillä vuosiluokilla oppilaat alkavat kiinnostua mopoilusta. Tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden vaikuttaa liikennetietoihin ja -asenteisiin. Mopoasiat voidaan ottaa esille esimerkiksi teknisen työn ja fysiikan tunneilla. Kun oppilaat huoltavat mopojaan, he samalla tutustuvat polttomoottoritekniikkaan. Mopon kunto ja turvalaitteiden toimivuus tarkistetaan.

Mopojen virittäminen on hyvä ottaa puheeksi sekä oppilaiden että vanhempien kanssa. Jos viritettyjä mopoja kuitenkin oppilailla havaitaan, pyydetään poliisi tarkastamaan mopot esimerkiksi aamulla kouluuntulon aikaan.

Vaaratilanteita, kuten risteyksissä ja liukkaalla ajoa, voidaan käsitellä erillisissä opetustuokioissa. Muun liikennekasvatuksen yhteydessä kerrataan mopoilusääntöjä ja keskustellaan eri tienkäyttäjien välisistä suhteista. Lue lisää (liikenneturva.fi)

Mopoilijan turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa mopoiluturvallisuudesta.

Pidä pelivaraa mopoilija -opas (pdf). Pidä pelivaraa mopoilija -aineistoissa käydään läpi ennakoivan ajamisen periaatteita.

AKE:n sivuilta löytyy tietoa mopokortista.

Mopoiluun liittyviä tehtäviä

Arto Joutsimäki | Liikenneturva