Muuta liikenteeseen liittyvää materiaalia

Peruskouluille


Pyöräilyä. Kuva: Liikenneturva
 • Liikenneturvan internetsivuilta löytyy ajankohtaista tietoa liikenneturvallisuusasioista, tilastoja, kampanja-aineistoja ja turvalaitetietoa, jota voi käyttää myös opetusresurssina. Lisäksi sivuilla on nimenomaan opettajia varten laadittu Liikennekasvatuksen työkalupakki, jossa on perustietoa liikenteestä, liikennekasvatuksesta, liikennesäännöt kuvitettuna tienkäyttäjäryhmittäin sekä runsaasti käyttöön otettavia tehtäviä, harjoitus- ja demonstraatio-ohjeita, kartoitus- ja tarkkailulomakkeita jne. Myös osa Liikenneturvan painetuista materiaaleista on saatavilla työkalupakista sähköisessä muodossa. Aineistoja voi vapaasti tulostaa ja monistaa opetuskäyttöön.
 • Turvauutiset on Liikenneturvan sähköinen uutislehti liikennekasvatuksen parissa työtä tekeville kasvattajille, kuten opettajille. Turvauutisista voi lukea ajankohtaiset liikenneturvallisuusasiat. Lisäksi uutisiin kerätään esimerkkejä onnistuneista liikennekasvatushankkeista kouluissa vihjeeksi muille ja vinkkejä liikennekasvatusaineistoista. Turvauutiset voi tilata suoraan omaan sähköpostiinsa tai niitä voi lukea liikenneturvan Internetsivuilta.
 • Turvapupu.net 1-2 luokkalaisille (Liikenneturva)
 • Toiminta liikenneonnettomuuden sattuessa (punainenristi.fi)
 • Tiehallinnon internetsivuilta löytyy muun muassa kaikki Suomessa käytetyt liikennemerkit.
 • Punaisen Ristin internetsivuilla on ohjeita ensiaputaitojen opiskeluun ja toimintaa onnettomuuspaikalla.

Lukioille

 • Tilastotietoa nuorten liikenneturvallisuustilanteesta ja nuorille tyypillisistä onnettomuuksista on koottu Liikenneturvan nettisivuille.
 • Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa vammautuneet nuoret vierailevat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta onnettomuudestaan ja sen vaikutuksista elämäänsä.
 • Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyössä liikenneaihe pyritään samaan mukaan nuorten ryhmien toimintaan. Sen tueksi on laadittu keskusteluvinkkejä sisältävä aineisto keskeisistä nuorten liikkumisen turvallisuuteen vaikuttavista aiheista.
 • Opetushallituksen liikennekasvatusverkkoon kuuluu myös joitakin lukioita, autokouluja ja ammattioppilaitoksia, joiden toimintaan voi tutustua verkon sivuilta. Erityisesti Ähtärin ammatti-instituutin ja lukion yhteistyöhankkeessa on tehty monipuolista ja systemaattista työtä liikennekasvatuksen kehittämiseksi toisen asteen koulutuksessa.
 • Taustatietoa kuljettajatutkinnoista on koottu Ajoneuvohallintokeskuksen sivuille ja sivuilta löytyy myös mopokorttitietoutta.
 • Liikennevalvonnasta löytyy lisätietoa poliisin sivuilta.
Arto Joutsimäki | Liikenneturva