Pyöräily

Poika pyöräileePyöräilijän turvatieto -sivuille on koottu taustatietoa pyöräilyturvallisuudesta.Risteyksissä sattuu eniten lasten vakavia pyöräily-onnettomuuksia. Yleensä ne ovat yhteentörmäyksiä moottoriajoneuvojen kanssa. Yllättävä kääntyminen vasemmalle on myös varsin usein syynä auton alle jäämiseen.

Pyöräilyyn liittyvän liikennekasvatukseen soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi turvalliset pyöräilyalueet ja reitit, pyöräilijän paikka liikenteessä, turvallinen ajoradan ylitys, pyöräilijän säännöt, ennakointi ja vaarallisten tilanteiden tunnistaminen sekä pyöräilykypärän ja muiden turvavarusteiden käyttö. Lue lisää ...(Liikenneturva)

Luokan pyöräretki -opas (pdf) tarjoaa opettajalle apua pyöräretken suunnitteluun ja toteutukseen.

Jalan ja pyörällä -oppaassa (pdf), e-kirja, käydään läpi jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta keskeisimmät liikennetilanteet ja niihin liittyvät säännöt.

Pyöräilyyn liittyviä tehtäviä (pdf)

Arto Joutsimäki | Liikenneturva