Vaaranpaikkakartoitus

Pyöräilijä ylittää suojatienVaaranpaikkakartoitus on hyvä esimerkki menetelmästä, jolla opetus voidaan liittää oppilaiden omaan lähiympäristöön. Kartoittamalla koulumatkojen, koulun piha-alueen ja lähiympäristön vaaranpaikat, löydetään opetukseen relevantit sisällöt ja samalla saadaan tietoa tienpitäjälle esitettäviä parannusehdotuksia varten. Keskeistä on ratkaisujen löytäminen: oppilaat pohtivat, miten ongelmapaikoissa on turvallisinta toimia ja miten ongelmapaikkaa voitaisiin muuttaa turvallisemmaksi. Menetelmänä vaaranpaikkojen kartoitus soveltuu hyvin kaikenikäisille oppilaille ja sen toteutustapaa voidaan vaihdella oppilaiden iän mukaan. Alkuopetuksessa kartoitus voidaan tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa prosessia. Kartoituksen pohjalta voidaan laatia myös paikallista oppimateriaalia liikennekasvatuksen tueksi.

Aineistoa vaaranpaikkakartoitusten tekemiseen

Turvallinen ympäristö

Liikenneympäristöön liittyviä tehtäviä

Arto Joutsimäki | Liikenneturva