Lait ja yhteiskunta


Lakikirja ja oikeussali. Kuva: Oikeusministeriö / tiedotus

Kuinka lakeja säädetään? (Oikeusministeriö/OM)
Lainsäädäntövaltaa käyttää Suomen perustuslain mukaan eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä, jonka toimialaan asiat kuuluvat. 

Näin laki syntyy (Eduskunta) Myös videomateriaalia.

Tietoa ajankohtaisista laista ja asetuksista (OM)
löytyy säädöstietokanta Finlexistä, joka on maksuton palvelu.

Kuinka laillisuutta valvotaan? (OM)
Ylimpinä laillisuusvalvojina toimivat valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, jotka valvovat valtioneuvoston ja muiden viranomaisten toiminnan laillisuutta. Näiden lisäksi on eräitä laillisuutta ja etuja valvovia viranomaisia, jotka valvovat lain noudattamista omilla erityisaloillaan: kuluttaja-asiamies, tasa-arvovaltuutettu, tietosuojavaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu sekä konkurssiasiamies.

Mikä on Suomen perustuslaki? (OM)
Perustuslaki sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista. Uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Tarkemmin perustuslain sisällöstä kerrotaan esitteessä Kansanvalta Suomessa kuuluu kansalle.

Mitkä ovat kansalaisten perusoikeudet? (OM)
Perustuslaissa turvataan yksilön perusoikeudet, joita ovat mm. ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, sananvapaus, uskonnon vapaus, vaali- ja osallistumisoikeus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus.

Avioliittolaki (OM)
-esite sisältää tietoa mm. siitä, kuka voi mennä naimisiin ja kenen kanssa sekä kuinka avioliitto puretaan.

Rekisteröity parisuhde (OM)
-esitteessä selostetaan parisuhteen rekisteröintiä ja purkamista sekä parisuhteen oikeudellisia vaikutuksia.

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi (OM)
-esitteessä kerrotaan, kuinka sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä sekä miten lapsen sukunimi määräytyy eri tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos lapsen vanhemmilla on eri sukunimi.

Tiedotus | Oikeusministeriö