Nuoret ja rikos

Rikoksentorjunta  (Rikoksentorjuntaneuvosto)
Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikoksia ja lisätä turvallisuutta. Rikokset pyritään ehkäisemään. Kaikki toimet, jotka ehkäisevät rikoksia ovat rikoksentorjuntaa. Rikosten ehkäisemisessä keskeisintä on nimenomaan rikosten aiheuttamien vahinkojen ehkäisy. Lapset ja nuoret ovat sosiaalisen rikosten ehkäisyn tärkein kohderyhmä, ja menetelmässä korostetaan varhaisia toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Nuori rikoksentekijä (Oikeuslaitos)
Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka rikoksen tehdessään on jo täyttänyt 15 mutta ei vielä 21 vuotta. Sivulla kerrotaan rangaistukseen tuomitsemisesta, mm. nuorisorangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta. Alaikäisen huoltaja on mukana kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä.

Mitä rikoksesta seuraa? (Oikeuslaitos)

Jos vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen, määrätään hänelle seuraamuksena sakko, ehdoton vankeusrangaistus, ehdollinen vankeusrangaistus, yhdyskuntapalvelu tai nuorisorangaistus. Mahdollista on sekin, että vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen, mutta hänet jätetään kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Rikosprosessin kulusta löytyy tietoa Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilta.

Nuorisorangaistus (Rikosseuraamuslaitos)
Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15–17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori siinä tapauksessa, että sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi.

Miten ehdollisesti rangaistuja nuoria valvotaan? (Rikosseuraamuslaitos)
Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdolliseen vankeuden tehosteeksi valvontaan. Valvontaan määrätään, jos sen katsotaan edistävän tekijän sosiaalista selviytymistä ja ehkäisevän uusia rikoksia. Valvontojen järjestämisestä vastaa Kriminaalihuoltolaitos.

Rikosrekisteri (Oikeusrekisterikeskus)
on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja.

Rikostaustaote (Oikeusrekisterikeskus)
Vuoden 2003 alusta lukien tuli voimaan laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Lain voimaantultua rikosrekisteristä voidaan antaa laissa tarkoitettu erityinen rekisteriote: rikostaustaote.

Julkaisuja (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos)


Kuva: Oikeusministeriö / tiedotus
Tutkimustuloksia

Muistio Nuorisoväkivallasta - Nuorisotyö ja polarisaatio-oletus (Opetusministeriö)

Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun - Nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot (pdf)
Toim. Matti Kuorelahti & Reijo Viitanen

Tiedotus | Oikeusministeriö