Oikeuslaitos


Turun käräjäoikeus. Kuva: Oikeusministeriö / tiedotus

Oikeuslaitos (Oikeusministeriö/OM)  -esitteessä on tietoa tuomioistuimista, oikeudenkäynnistä, oikeusavusta sekä rangaistusten täytäntöönpanosta. Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla kuvataan tarkemmin tuomioistuimia, syyttäjätointia, oikeusapua ja ulosottoa.

Rikosjutun käsittely käräjäoikeudessa (OM)
esitteessä kerrotaan mm. mitä tapahtuu ennen oikeudenkäyntiä, kuinka oikeudenkäynti etenee ja kuinka tuomiosta voi valittaa. Rikosasiaa voidaan myös sovitella asianosaisten kesken. Jos sovittelu onnistuu, johtaa se usein syyttämättä jättämiseen.

Rikostutkinta (Poliisi)
Rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisilaitoksella, puhelimitse, telefaxilla, verkkolomakkeella tai ilmoittamalla asiasta poliisipartiolle. Poliisi aloittaa esitutkinnan, jos on syytä epäillä, että kyseessä on rikos. Kaikki rikosilmoitukset eivät johda esitutkintaan.

Rikoksen sovittelu (Poliisi)
Useilla paikkakunnilla koulutetut sovittelijat auttavat rikos- tai riita-asian osapuolia sovinnonteossa ja korvausten sovittelussa.

Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille (Valtiokonttori)
Rikoksen uhrille voidaan maksaa korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta ja muusta omaisuusvahingosta.

Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa (OM)
-esite. Hallinto-oikeus käsittelee yksityisten ihmisten ja yhteisöjen valituksia viranomaisten hallintoasioissa tekemistä päätöksistä.

Kuinka toimia todistajana oikeudenkäynnissä? (OM)
Todistaja saa kirjallisen kutsun oikeudenkäyntiin. Hänen on tultava oikeuteen kutsussa mainittuna aikana, ellei hänellä ole sellaista estettä, jonka vuoksi hän ei pääse tulemaan.

Kuinka riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa? (Oikeuslaitos)
Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, perintöriidasta, kaupan purkamisesta, tai huoneiston vuokrasta. Käräjäoikeudet antavat ulosottokelpoisia tuomioita myös riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa.

Tuomioistuinten ratkaisut (OM)
Finlexin tekstitietokannassa on korkeimpien oikeuksien, hovi- ja hallinto-oikeuksien, erityistuomioistuinten sekä Eurooppa-tuomioistuinten päätöksiä.

Tiedotus | Oikeusministeriö