Sodan oikeussäännöt


Äiti ja lapsi sodan keskellä. 
Kuva: SPR

Jokainen meistä lukee päivittäin sanomalehdistä ja internetin välityksellä eri puolilla maailmaa käytävistä aseellisista konflikteista tai kuulee niistä radiouutisissa. Sota aiheuttaa päivittäin suurta hätää tuhansille ja tuhansille ihmisille eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on oikeudenala, joka suojelee sodan uhreja. Nämä valtioita sitovat sodan oikeussäännöt suojaavat niitä, jotka eivät osallistu aseelliseen sodankäyntiin, kuten haavoittuneita sotilaita, sotavankeja ja siviilejä, naisia, lapsia ja vanhuksia. Konfliktin oikeussääntöjen tavoitteena on vähentää sodasta ihmisille aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä.

Humanitaarisen oikeuden sääntöjen tuntemus ei liity ainostaan sotaan - säännöt ovat myös avain väkivallattomuuteen ja suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa.

Lue alla olevista linkeistä lisää sodan oikeussäännöistä, keskeisistä sopimuksista, suojeltavista ihmisryhmistä ja kohteista sekä Punaisen Ristin suojamerkistä.

Geneven sopimukset toimivat humanitaarisen oikeuden taustana. (SPR)

Punainen risti on ensisijaisesti maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa kriisitilanteissa siviilejä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Siksi punaisen ristin käyttäminen on rauhan aikanakin tarkoin säädelty. (SPR)

Sodan säännöt - Kansainvälinen humanitaarinen oikeus
Tietopaketti humanitaarisen oikeuden säännöistä - sisältää myös testin (SPR)

Marketta Eggleton | Suomen Punainen Risti