Tietosuoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Tietosuoja)

Näin kiellän yhteystietojeni käytön. (Tietosuoja)
Rekisterinpitäjää voi kieltää käsittelemästä itseä koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Miten henkilötietojen käsittelyä säännellään? (Tietosuoja)
Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava henkilötietolakia, julkisuuslakia ja tapauskohtaisesti soveltuvaa erityislainsäädäntöä.

Tietosuojalautakunta (OM)
on tärkein henkilötietoasioissa päätösvaltaa käyttävä elin. Tietosuojalautakunta voi määrätyillä edellytyksillä myöntää rekisterinpitäjille lupia henkilötietojen käsittelyyn.

Tiedotus | Oikeusministeriö