Sisäinen turvallisuus


Lapset leikkipuistossa. Kuva: Asta Ruuskanen

Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoite on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä

Turvallisuutta tarkastellaan ensisijaisesti yksilön näkökulmasta ja ohjelman tavoitteena on lisätä arjen turvallisuutta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeisenä linjauksena on erityisesti viranomaisten yhteistyön parantaminen.

Sisäinen turvallisuus on sekä käsitteenä että toimintoina laaja ja poikkihallinnollinen, eikä sitä voida ylläpitää eikä parantaa pelkästään viranomaisten toimenpitein. Ihmiset yksilöinä vaikuttavat merkittävästi omalla toiminnallaan ja omilla valinnoillaan omaan henkilökohtaiseen turvallisuuteensa. Ohjelmassa tavoiteltava nykyistä parempi sisäinen turvallisuustilanne syntyy vain yhteiskunnan ja yksilön yhdensuuntaisen toiminnan tuloksena.

Olennaista on, että yhteiskunnassa vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri. Tämä edellyttää, että viranomaisten lisäksi myös elinkeinoelämä, eri yhteisöt ja yksityiset ihmiset haluavat ja osaavat ottaa turvallisuusasiat huomioon omassa ympäristössään ja toiminnassaan.


Poliisit neuvovat. 
Kuva: Dick Lindberg

 

Sisäisen turvallisuuden ylläpidosta vastaavia viranomaisia ovat poliisi-, tulli-, pelastus-, rajavartio-, oikeus-, sekä vankeinhoitoviranomaiset. Sosiaali- ja terveys-, liikenne- ja viestintä-, opetus-, kulttuuri- ja nuoriso sekä työ- ja ympäristöviranomaisilla on myös tärkeitä sisäisen turvallisuuden alaan liittyviä tehtäviä.

Turvallinen elämä jokaiselle - Sisäisen turvallisuuden ohjelma, Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2008 (pdf)

Myös seuraavat turvanetin osiot liittyvät aiheeseen:

  • Onnettomuuksien ehkäisy – hätänumero 112 – toiminta onnettomuustilanteessa (pelastustoimi)
  • Oikeusturva
  • Turvallinen koulu
Maija Peltokangas | Sisäasiainministeriö