Poliisi


Poliisi ja poliisikoira työssään. 
Kuva: Anna-Minna Lukkala

Poliisi vastaa järjestyksestä ja turvallisuudesta yleisillä paikoilla, ennalta estää ja tutkii rikoksia, ja toimittaa tutkitut rikokset syyttäjälle syyteharkintaa varten. Rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisilaitoksella, puhelimitse, telefaxilla, verkkolomakkeella tai ilmoittamalla asiasta poliisipartiolle.

Lisäksi poliisi vastaa erilaisista lupapalveluista. Poliisi keskittyy omassa liikenneturvallisuustyössään nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden käytön valvontaan sekä riskikuljettajiin. Poliisin tehtävänä on puuttua myös muuhun liikennesääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.

Huolehdi omaisuudestasi (Poliisi)

Neuvoja nuorille

Poliisi ja nuoret. Kuva: Dick Lindberg

Poliisi neuvoo mielellään nuoria eri tilanteissa ja tarjoaa heille apuaan, jos sitä tarvitaan. Suurimmissa poliisilaitoksissa on erityisiä nuoriso- tai koulupoliiseja, joiden puoleen voi kääntyä nuorisoa koskevissa asioissa. Poliisilaitoksilla on myös lähipoliiseja, jotka tuntevat omalla vastuullaan olevien asuinalueiden ongelmat muita paremmin.

Lähipoliisitoiminta on osa poliisin perustoimintaa. Lähipoliisitoimintamallin taustalla on oivallus siitä, että rikosten ja häiriöiden torjunnassa sekä ennalta estämisessä voidaan onnistua vain tunnistamalla rikosten ja häiriöiden taustalla olevat paikalliset syyt ja vaikuttamalla niihin eri viranomaisten, yhteisöjen ja alueen asukkaiden yhteistyöllä. Koulun ja poliisin välinen yhteistyö nuorisorikollisuuden ja siihen liittyvien ongelmien ehkäisyssä on ensisijaisen tärkeää. Lue lisää Lähipoliisi -esitteestä.

Kiusaaminen, herjaaminen, solvaaminen
Näpistely
Ryöstö
Töniminen
Seuraamukset
Väkivallalta suojautuminen

Huumeet ja päihteet

Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat Suomessa kuten useimmissa muissakin maissa rangaistavia tekoja. Myös huumausaineiden valmistus, myynti, maahantuonti ja kuljetus ovat rangaistavia. Huumausaineiden käyttö johtaa helposti myös muihin rikoksiin.

Tieliikenteessä poliisin päihteiden käytön valvonnan tavoitteena on vähentää päihtyneenä ajamista ja saada kiinni mahdollisimman moni päihtynyt kuljettaja.

Lisää materiaalia huumeista ja päihteistä löytyy Edu.fin Turvallinen koulu -osiosta.

Tunnistatko poliisin?

Poliisin virkavaatteet
Poliisin virkapuku kertoo kansalaisille, että sitä käyttävällä henkilöllä on oikeus ja velvollisuus käyttää julkista valtaa. Poliisin virkapukua tai virka-asustetta saa käyttää vain poliisimies. Kenelläkään ei ole oikeutta käyttää edes virkapukua tai -asustetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai pukinetta. Myös poliisin tunnuskuvan tai sitä muistuttavan merkin käyttö on kiellettyä.

Poliisin virka-asemaa osoittavat merkit

Poliisiauto. Kuva: Poliisin tekniikkakeskus
Poliisin kulkuvälineet
Suomessa poliisi toimii monenlaisissa ympäristöissä. Poliisin on liikuttava kaupunkien pikkukaduilla, maanteillä, tuntureilla, vesialueilla jne. Myös vuodenaikojen vaihtelu tuo lisää vaatimuksia poliisin kulkuvälineille.

Autot 
Moottoripyörät
Hevoset
Helsingin poliisilaitoksen ratsupoliisit
Polkupyörät
Moottorikelkat
Helsingin poliisilaitoksen venepoliisit

Poliisikoirat

Poliisikoiralaitos
Helsingin poliisilaitoksen koirapoliisit

Perheväkivalta

Poliisi ovella. Kuva: Anna-Minna Lukkala

Perheväkivalta voi olla fyysistä, henkistä, vapauden rajoittamista tai seksuaalista häirintää. Perheväkivalta on rikos ja loukkaus ihmisoikeuksia kohtaan. Väkivalta kohdistuu yleensä naisiin, mutta myös vanhukset ja lapset joutuvat sen kohteiksi. Tietoa väkivallasta ja lähestymiskiellosta. (Poliisi)

Apua.info: Perheväkivalta
Etsitkö tietoa tai tukea? Apua.info on kanava aiheisiin, jotka koskettavat meistä useimpia - joko läheisten kautta tai henkilökohtaisesti. Täältä löydät tietoa perheen lähisuhteissa koetusta väkivallasta, sen ilmenemismuodoista, väkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä mahdollisuuksista selviytyä.

Lähes jokainen suomalainen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa havaitsemaan väkivaltaa. Tukea on saatavilla kaikille, olitpa väkivallan näkijänä, kohteena tai tekijänä. Tilanteesta ei tarvitse selvitä yksin.

Anna-Minna Lukkala | Poliisiosasto, Sisäasiainministeriö